حکمت ایلود آموزش ابتدایی شهرستان بستک
به وبلاگ معلمین آموزش ابتدایی شهرستان بستک خوش آمدید. 
قالب وبلاگ

طرح درس سالانه علوم تجربی سوم ابتدایی

دانلود به صورت ورد ۲۰۰۳

بسمه تعالی

جدول طرح درس سالانه

 

هدف کلي: کسب دانش و مهارت و نگرش های ضروری

سال تحصيلي : 1387-88

کلاس :  سوم

درس : علوم تجربی

فعاليت هاي ديگر و مواد لازم

هدف هاي کلي درس

موضوعات و عنوان هاي دروس

فصل ها

تاريخ

روز

جلسه

هفته ها

ماهها

 

 

 

 

 

شنبه

جلسه اول

اول

مهر ماه

 

شهادت امام علی (ع)

 

 

7/1

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

معارفه

 

7/4

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

مانند دانشمندان فکر کنید

6 تا 9

7/6

شنبه

جلسه اول

دوم

 

 

نیاز های جانوران

اول

10

7/8

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

نیاز به جای مناسب

فکر کنید

11

7/11

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

جمع آوری اطّلاعات

12

7/13

شنبه

جلسه اول

سوم

 

 

نیاز به لانه

فکر کنید

13

7/15

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

نیاز به غذا

فکر کنید

14

7/18

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

مقایسه کنید

مشاهده کنید

15

7/20

شنبه

جلسه اول

چهارم

 

 

جمع آوری اطلاعات

16

7/22

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

نیاز به هوا

فکر کنید

17

7/25

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

فعّالیّت

فکر کنید

18

7/27

شنبه

جلسه اول

پنجم

 

ارزشیابی ماهیانه

 

 

7/29

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

 

 

 

شنبه

جلسه اول

اول

آبان ماه

 

 

 

 

 

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

آیا در خاک ، هوا وجود دارد ؟

فعالیت

فکر کنید

19

8/2

پنجشنبه

جلسه سوم

 

شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)

 

 

8/4

شنبه

جلسه اول

دوم

 

 

نیاز  به آب

فکر کنید

20

8/6

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

نیاز به همکاری

21

8/9

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

جانوران مهره دار

دوم

22

8/11

شنبه

جلسه اول

سوم

 

 

مقایسه کنید

23

8/13

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

محلّ ستون مهره ها ، در پشت بدن جانور است.

24

8/16

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

ماهی ها

مشاهده کنید

مشاهده کنید

فکر کنید

25 و 26

8/18

شنبه

جلسه اول

چهارم

 

 

دوزیستان

مشاهده کنید

27

8/20

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

خزندگان

28

8/23

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

پرندگان

جمع آوری  اطلاعات

مقایسه کنید

جمع آوری اطلاعات

29 تا  31

8/25

شنبه

جلسه اول

پنجم

 

 

پستانداران

طبقه بندی کنید

32 و 33

8/27

دوشنبه

جلسه دوم

 

ارزشیابی ماهیانه

 

 

8/30

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

 

 

 

شنبه

جلسه اول

اول

آذر ماه

 

 

 

 

 

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

گوناگونی گیاهان

سوم

34

9/2

شنبه

جلسه اول

دوم

 

 

ریشه ، ساقه ، و برگ قسمت های اصلی گیاه اند.

35

9/4

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

ریشه

مشاهده کنید

فکر  کنید

36

9/7

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

ساقه

مشاهده کنید

فکر کنید

37

9/9

شنبه

جلسه اول

سوم

 

 

برگ

مشاهده کنید

38

9/11

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

گل

مشاهده کنید

39

9/14

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

مقاسیه کنید

40 تا 43

9/16

شنبه

جلسه اول

چهارم

 

 

گرما و مواد 1

چهارم

44

9/18

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

تبدیل جامد و مایع به یک دیگر

مشاهده کنید

مشاهده کنید

مشاهده کنید

گفت و گو کنید

45 تا 47

9/21

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

تبدیل مایع و گاز به یکدیگر

آزمایش کنید

48

9/23

شنبه

جلسه اول

پنجم

 

 

مشاهده کنید

فکر کنید

پایخ دهید

فکر کنید

49

9/25

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

آزمایش کنید

مشاهده کنید

50 و 51

9/28

پنجشنبه

جلسه سوم

 

ارزشیابی ماهیانه

 

 

9/30

شنبه

جلسه اول

ششم

 

 

 

 

 

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

 

 

 

شنبه

جلسه اول

اول

دي ماه

 

 

گرما و مواد 2

پنجم

52

10/2

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

اثر گرما بر مواد

آزمایش کنید

اثر گرما بر موادّ جامد

فکر کنید

53 و 54

10/5

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

مشاهده کنید

اثر گرما بر مواد مایع

فکر کنید

55

10/7

شنبه

جلسه اول

دوم

 

 

دماسنج بسازید

فعالیت

56 و 57

10/9

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

مشاهده کنید

آزمایش کنید

فکر کنید

58 و 59

10/12

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

پیش بینی کنید

فکر کنید

پاسخ دهید

فکر کنید

60 و 61

10/14

شنبه

جلسه اول

سوم

 

 

انرژی چیست ؟

ششم

62

10/16

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

بررسی تصاویر

گفت و گو کنید

63 و 64

10/19

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

انرژی حرکتی

مقایسه کنید

گفت و گو کنید

65

10/21

شنبه

جلسه اول

چهارم

 

 

انرژی گرمایی

انرژی نورانی

گفت و  گو کنید

66

10/23

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

انرژی صوتی

فعالیت

67

10/26

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

انرژی الکتریکی

جمع آوری اطلاعات

فکر کنید

68 و 69

10/28

شنبه

جلسه اول

پنجم

 

ارزشیابی ماهیانه

 

 

10/30

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

 

 

 

شنبه

جلسه اول

اول

بهمن ماه

 

 

 

 

 

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

انرزی ها به هم تبدیل می شوند

بسازید

گفت و گو کنید

70 و 71

11/3

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

 

 

11/5

شنبه

جلسه اول

دوم

 

امتحان ترم اول

 

 

11/7

دوشنبه

جلسه دوم

 

امتحان ترم اول

 

 

11/10

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

 

 

11/12

شنبه

جلسه اول

سوم

 

 

 

 

11/14

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

11/17

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

 

 

11/19

شنبه

جلسه اول

چهارم

 

 

 

 

11/21

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

11/24

پنجشنبه

جلسه سوم

 

ارزشیابی ماهیانه

 

 

11/26

شنبه

جلسه اول

پنجم

 

اربعین حسینی

 

 

11/28

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

 

 

 

شنبه

جلسه اول

اول

اسفند ماه

 

 

 

 

 

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

منابع انرژی

هفتم

72

12/1

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

منابع انرژی

گفت و گو کنید

تحقیق کنید

73

12/3

شنبه

جلسه اول

دوم

 

 

بسازید

بسازید

74 و 75

12/5

دوشنبه

جلسه دوم

 

شهادت حضرت امام رضا (ع)

 

 

12/8

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

آب جاری و باد ، انرژی دارند.

طراحی کنید

76

12/10

شنبه

جلسه اول

سوم

 

 

خورشید انرژی دارد.

بسازید

گفت و گو کنید

77

12/12

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

انرژی را درست مصرف کنیم

فکر کنید

فکر کنید

78 و 79

12/15

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

آب در روی زمین

هشتم

80

12/17

شنبه

جلسه اول

چهارم

 

 

در بسیار ی جاها آب پیدا می شود.

فعّالیّت

فکر کنید

81 و 82

12/19

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

آب در هوا

آب در خشکی

آب در زیر زمین

83 تا 85

12/22

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

آزمایش کنید

فکر کنید

آزمایش کنید

86 و 87

12/24

شنبه

جلسه اول

پنجم

 

 

آب آشامیدنی

تحقیق کنید

فکر کنید

88 و 89

12/26

دوشنبه

جلسه دوم

 

ارزشیابی ماهیانه

 

 

12/29

پنجشنبه

جلسه سوم

 

عید نورورز

 

 

1/1

شنبه

جلسه اول

اول

فروردين ماه

 

عید نورورز

 

 

1/3

دوشنبه

جلسه دوم

 

عید نورورز

 

 

1/6

پنجشنبه

جلسه سوم

 

عید نورورز

 

 

1/8

شنبه

جلسه اول

دوم

 

عید نورورز

 

 

1/10

دوشنبه

جلسه دوم

 

عید نورورز

 

 

1/13

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

دریاها

نهم

90

1/15

شنبه

جلسه اول

سوم

 

 

اقیانوس

مشاهده کنید

91

1/17

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

آزمایش کنید

نمک ها چگونه وارد آب دریا می شوند؟

92 و 93

1/20

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

حرکت های آب دریا

94

1/22

شنبه

جلسه اول

چهارم

 

 

کف دریا

فکر کنید

95

1/24

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

استفاده از دریا

گفت و گو کنید

آزمایش کنید

96 تا 98

1/27

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

آلودگی دریا

گفت و گو کنید

99

1/29

شنبه

جلسه اول

پنجم

 

ارزشیابی ماهیانه

 

 

1/31

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

 

 

 

شنبه

جلسه اول

اول

ارديبهشت ماه

 

 

 

 

 

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

اندام های حرکتی

دهم

100

2/3

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

ماهیچه ها

101

2/5

شنبه

جلسه اول

دوم

 

 

استخوان ها

فکر کنید

مقایسه کنید

102 و 103

2/7

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

مفصل ها

104

2/10

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

آسیب  های استخوان و ماهیچه

آزمایش کنید

فکر کنید

گفت و گو  کنید

105 و 107

2/12

شنبه

جلسه اول

سوم

 

 

دستگاه گوارش

یازده

108

2/14

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

دستگاه گوارش

مشاهده کنید

109  تا 111

2/17

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

غذای سالم

دوازدهم

112

2/19

شنبه

جلسه اول

چهارم

 

 

چه غذاهایی بخوریم ؟

113 تا 115

2/21

دوشنبه

جلسه دوم

 

 

دندان های سالم

مشاهده کنید

116

2/24

پنجشنبه

جلسه سوم

 

 

آزمایش کنید                       

تحقیق کنید

117

2/26

شنبه

جلسه اول

پنجم

 

 

مرور

 

2/28

دوشنبه

جلسه دوم

 

ارزشیابی ماهیانه

 

 

2/31

پنجشنبه

جلسه سوم

 

[ دوشنبه چهاردهم دی ۱۳۸۸ ] [ 12:39 ] [ vafa ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

هدف از ایجاد این وبلاگ ارایه اطلاعات و راهکارهای مناسب به معلمین رشته آموزش ابتدایی شهرستان بستک و .....می باشد.
امیدواریم بتوانیم نیاز های همکاران گرامی را در پیشبرد اهداف آموزشی و توسعه کیفی آن برآورده سازیم.
همچنین شایان ذکر می باشد اعلام نمایم مطالب این وبلاگ جمع آوری شده و چکیده سایر سایت ها و ویلاگ های دوستان می باشد.
مدیریت وبلاگ:(vafa)عادل پیش آهنگ
چند نکته:
1-تمامی مطالب از لیست موضوعات قابل دسترسی می باشد.
2-دوستان عزیز می توانند کاستی ها ونظرات خود رادر قسمت نظرات بیان نمایند.
مطمئن باشید انتقادات شما کمکی است برای پویایی و پیشرفت ویلاگ

تمامی مطالب این وبلاگ را می توان با مراجعه به پیوند های روزانه-فهرست مطالب وبلاگ به صورت موضوع بندی شده و با حجم بسیار پایین دانلود نمایید.
فهرست مطالب
"/hekmat304080.blogfa.com
page/119.aspx

مدیریت وبلاگ:عادل پیش آهنگ
موضوعات وب
امکانات وب